Repræsentantskabsmødet 16. maj 2024

Til klubber/enkeltmedlemmer.

Der indbydes til FFFIF's ordinære Repræsentantskabsmøde i vort Klubhus, Hannerup: Torsdag den 16. maj 2024 kl. 19:30

Tilsluttede klubber har adgang med hver to stemmeberettigede repræsentanter.

Repræsentantskabsmødet indledes med, blandt de fremmødte enkeltmedlemmer at vælge to stemmeberettigede repræsentanter for disse.

Vi opfordrer alle klubber til at møde op, med mindst én repræsentant.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet.

Da vi afslutter med håndmadder og  øl/vand er tilmelding nødvendig.

Tilmelding sker hurtigt og nemt via tilmeldingsformularen senest tirsdag den 14. maj 2024 tilmelding kan også ske til formanden:

Tilmeldingsformular

Karl Gustav Sørensen
Formand

FAKTA

Repræsentantskabsmødet afholdes hvert år i foråret

Tilsluttede klubber har adgang med hver to stemmeberettigede repræsentanter.

Repræsentantskabsmødet indledes med, blandt de fremmødte enkeltmedlemmer at vælge to stemmeberettigede repræsentanter for disse.

Vi opfordrer alle klubber til at møde op, med mindst én repræsentant.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet.